Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,720 22,790
EUR 24,255 24,545
GBP 27,942 28,390
HKD 2,886 2,950
JPY 202 206
CHF 22,539 22,992
AUD 17,235 17,494
CAD 16,792 17,164
SGD 16,113 16,405
THB 647 674
Untitled Document Số người đang truy cập : 1

Bạn là người truy cập thứ
3,441,839
Giới thiệu - Chức năng và nhiệm vụ

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được thành lập theo Quyết định 248/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Quyết định số 249/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Ngày 30 tháng 3 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 469/QĐ-TTg về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Ngày 05/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 38/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.

Các ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam bao gồm :

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

  • Trồng, chế biến, kinh doanh cao su, chế biến gỗ nhân tạo; công nghiệp cao su.
  • Tập đoàn được đầu tư kinh doanh các khu công nghiệp trên đất cao su của Tập đoàn chuyển đổi theo quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt.

b) Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính:

  • Đầu tư tài chính và kinh doanh vốn Nhà nước giao cho Tập đoàn;
  • Tổ chức nghiên cứu, tư vấn chuyển giao kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, chế biến kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su, cây rừng trồng.

c) Ngành, nghề kinh doanh khác được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Các công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam gồm : Các tổng công ty, các công ty con do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ; các công ty cổ phần do Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; các công ty liên kết do Tập đoàn năm giữ dưới 50% vốn điều lệ; các đơn vị sự nghiệp có thu.

Tên giao dịch quốc tế : Vietnam Rubber Group

Tên viết tắt : VRG

Trụ sở văn phòng chính : 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Q.3 - TP. HCM, Việt Nam.
Điện thoại : (84 8) 39 325 234 – (84 8) 39 325 235   Fax : (84 8) 39 327 341 – (84 8) 39 325 233.

Chi nhánh : VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
56 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại : (04) 39 427 091  Fax : (84 4) 39 427 091 – (84 4) 39 427 093

Ngân hàng giao dịch : Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Sài Gòn, 7Bis Bến Chương Dương - Q.1 - TP.HCM.

Untitled Document