Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,690 22,760
EUR 25,177 25,478
GBP 28,466 28,923
HKD 2,872 2,935
JPY 201 205
CHF 23,053 23,517
AUD 16,990 17,245
CAD 16,795 17,167
SGD 16,168 16,460
THB 656 683
Untitled Document Số người đang truy cập : 1

Bạn là người truy cập thứ
3,562,263
Tư liệu kỹ thuật
# Nội dung Tải về
1 - TCCS 111 : 2016/TĐCNCSVN - Quy định Quản lý thu gom, Bảo quản, vận chuyển và nghiệm thu Nguyên liệu mủ cao su   (07/11/2016)  
2 - TCCS 110 : 2016/TĐCNCSVN - Quy trình Công nghệ chế biến cao su SVR 10 từ Latex   (13/05/2016)  
3 - TCCS 109:2015 - Cao su SVR 5 S - Quy định Kỹ thuật   (22/12/2015)
4 - TCCS 105:2009 - Cao su Tờ xông khói RSS - Quy định kỹ thuật 
5 - Quy Trình Công Nghệ Chuẩn Chế Biến Cao Su SVR 3L, SVR 5 
6 - Quy Trình Công Nghệ Chuẩn Chế Biến Cao Su SVR 10 & SVR 20 Từ Mủ Phụ  
7 - Quy Trình Công Nghệ Chuẩn Chế Biến Cao Su SVR CV50, SVR CV60  
8 - Quy Trình Chế Biến Cao Su Tờ Xông Khói RSS 
9 - Quy Trình Công Nghệ Chế Biến Cao Su CREPE Từ Mủ Phụ  
10 - Quy định công nghệ chế biến latex ly tâm
11 - Quy định Bao gói - Lưu kho - Vận chuyển
12 - Ban hành định mức lao động trồng mới và chăm sóc vườn cây KTCB tạm thời tại khu vực Lào và Campuchia
13 - Quy trình kỹ thuật trồng mì tạm thời
14 - Định mức Kinh tế- Kỹ thuật trong chế biến Cao su

« »

Untitled Document