Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,690 22,760
EUR 25,177 25,478
GBP 28,466 28,923
HKD 2,872 2,935
JPY 201 205
CHF 23,053 23,517
AUD 16,990 17,245
CAD 16,795 17,167
SGD 16,168 16,460
THB 656 683
Untitled Document Số người đang truy cập : 1

Bạn là người truy cập thứ
3,562,263
Văn bản pháp quy
Số VB / Nội dung

Chủ đề : Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/ NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp
Loại văn bản: Chỉ thị    - Số : 26/CT-TTg   ( 13-06-2017 )
Chỉ thị : Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/ NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp
Nơi ban hành : Thủ Tướng Chính Phủ Tải về     701 Kb
     
Chủ đề : Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng cường các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăgn trưởng kinh tế năm 2017
Loại văn bản: Chỉ thị    - Số : 24/CT-TTg   ( 02-06-2017 )
Chỉ thị : Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng cường các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăgn trưởng kinh tế năm 2017
Nơi ban hành : Thủ Tướng Chính Phủ Tải về     355 Kb
     
Chủ đề : Phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020"
Loại văn bản: Quyết định    - Số : 707/QĐ-TTg   ( 25-05-2017 )
Quyết định : Phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020"
Nơi ban hành : Thủ Tướng Chính Phủ Tải về     602 Kb
     
Chủ đề : Công nhận giống cây trồng cho sản xuất thử
Loại văn bản: Quyết định    - Số : 69/QD-TT-CCN   ( 07-04-2017 )
Quyết định : V/v công nhận giống cây trồng cho sản xuất thử
Nơi ban hành : Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tải về     122 Kb
     
Chủ đề : Tổ chức lẽ hội, lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống
Loại văn bản: Công văn    - Số : 3434/BNN-VP   ( 25-04-2017 )
Công văn : Tổ chức lẽ hội, lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống
Nơi ban hành : Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tải về     70 Kb
     
Chủ đề : Triển khai Chỉ thị số 13-CT-TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư TW Đảng
Loại văn bản: Chương trình hành động    - Số : 256/CTr-BCSĐ   ( 22-03-2017 )
Chương trình hành động : Triển khai Chỉ thị số 13-CT-TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Nơi ban hành : Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tải về     601 Kb
     
Chủ đề : V/v doanh nghiệp đã cổ phần hóa đăng ký giao dịch, niêm yết
Loại văn bản: Công văn    - Số : 2757/BNN-QLDN   ( 03-04-2017 )
Công văn : V/v doanh nghiệp đã cổ phần hóa đăng ký giao dịch, niêm yết
Nơi ban hành : Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tải về     155 Kb
     
Chủ đề : Triển khai sử dụng hệ thống thông tin quản lý tài chính DNNN
Loại văn bản: Công văn    - Số : 1444/BNN-QLDN   ( 16-02-2017 )
Công văn : Triển khai sử dụng hệ thống thông tin quản lý tài chính DNNN
Nơi ban hành : Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tải về     425 Kb
     
Chủ đề : Về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản: Chỉ thị    - Số : 04/CT-TTg   ( 02-02-2017 )
Chỉ thị : Về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020
Nơi ban hành : Thủ Tướng Chính Phủ Tải về     281 Kb
     
Chủ đề : Nắm tình hình báo cáo và sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng qui định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017
Loại văn bản: Công văn    - Số : 19/BNN-TTr   ( 03-01-2017 )
Công văn : Nắm tình hình báo cáo và sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng qui định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017
Nơi ban hành : Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tải về     54 Kb
     
Chủ đề : Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an ninh
Loại văn bản: Công văn    - Số : 10901/BNV-VP   ( 22-12-2016 )
Công văn : V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an ninh
Nơi ban hành : Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tải về     53 Kb
     
Chủ đề : Nắm tình hình báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017
Loại văn bản: Công văn    - Số : 3424/TTCP-C.IV   ( 27-12-2016 )
Công văn : Nắm tình hình báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017
Nơi ban hành : Thanh tra chính phủ Tải về     91 Kb
     
Chủ đề : Mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng
Loại văn bản: Nghị định    - Số : 153/2016/NĐ-CP   ( 14-11-2016 )
Mức lương tối thiểu vùng đối với Người lao động làm việc theo hợp đồng
Nơi ban hành : Chính phủ Tải về     352 Kb
     
Chủ đề : Ban hành kế hoạch hành động của Bộ NN & PTNT thực hiện NQ 98/NQ-CP ngày 10/10/2016 về phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2016
Loại văn bản: Quyết định    - Số : 4631/QĐ-BNN-KH   ( 10-11-2016 )
Quyết định : Ban hành kế hoạch hành động của Bộ NN & PTNT thực hiện NQ 98/NQ-CP ngày 10/10/2016 về phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2016
Nơi ban hành : Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tải về     301 Kb
     
Chủ đề : Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ sở nhà, đất cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định
Loại văn bản: Công văn    - Số : 9607/BNN-QLDN   ( 14-11-2016 )
Công văn : Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ sở nhà, đất cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định
Nơi ban hành : Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tải về     111 Kb
     
Chủ đề : Sửa đổi, bổ sung của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa
Loại văn bản: Thông tư    - Số : 115/2016/TT-BTC   ( 30-06-2016 )
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 196/2011/TT-BTC, ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần
Nơi ban hành : Bộ Tài Chính Tải về     399 Kb
     
Chủ đề : Ban hành quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên Nhà nước
Loại văn bản: Quyết định    - Số : 05/2016/QĐ-KTNN   ( 15-09-2016 )
Quyết định : Ban hành quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên Nhà nước
Nơi ban hành : Kiểm toán nhà nước Tải về     60 Kb
     
Chủ đề : V/v kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường
Loại văn bản: Thông báo    - Số : 268a/TB-CSN   ( 31-08-2016 )
Thông báo : V/v kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường
Nơi ban hành : Văn phòng Chính Phủ Tải về     388 Kb
     
Chủ đề : Ban hành quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán
Loại văn bản: Quyết định    - Số : 03-2016-QD-KTNN   ( 26-07-2016 )
Quyết định : Ban hành quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán
Nơi ban hành : Kiểm toán nhà nước Tải về     53 Kb
     
Chủ đề : Phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ
Loại văn bản: Quyết định    - Số : 3554/QĐ-BNN-TCCB   ( 29-08-2016 )
Quyết định : V/v phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ
Nơi ban hành : Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tải về     323 Kb
     

 1 2 3   »

Untitled Document