logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công bố thông tin Báo cáo Thường niên

Năm 2018

STT Chủ đề Tải về
1

Công bố kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2018, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (11/04/2018)

225 KB
2

Công bố chế độ, tiền lương, tiền thưởng của DN năm 2017 và kế hoạch 2018

- (30/03/2018)

143 KB
3

Báo cáo thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

- (19/03/2018)

211 KB

Năm 2017

STT Chủ đề Tải về
1

BC Tài chính hợp nhất - 31/12/2016 (đã được kiểm toán)

- (03/11/2017)

3.3 MB
2

BC Tình hình Tài chính 9 tháng - năm 2017

- (03/11/2017)

526 KB
3

BC Quyết toán Tài chính Quý III - năm 2017

- (03/11/2017)

777 KB
4

BC Tài chính hợp nhất Công ty Mẹ - Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2017

- (05/09/2017)

3.8 MB
5

Báo cáo Quyết toán Tài chính Quý II - 2017

- (31/07/2017)

1.4 MB
6

Công bố tạm giao kế hoạch SXKD năm 2017 - Tập đoàn CN Cao su VN

- (21/07/2017)

214 KB
7

Báo cáo đánh giá về kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2017 và kết quả thực hiện 03 năm 2014-2016 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (06/07/2017)

279 KB
8

- BC Tài chín riêng, Tài chính Hợp nhất, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty Mẹ - VRG
- BC thống kê thu nhập của CBCNV và viên chức quản lý (2016)
- BC đánh giá giám sá ttài chính của Công ty Mẹ-VRG
- BC tài chính quý I của Công ty Mẹ-VRG (2017)

- (30/06/2017)

7.9 MB
9

Công văn 1840/CSVN-KHĐT : V/v Công bố báo cáo tài chính tiêng năm 2016 - Công ty mẹ-Tập đoàn

- (30/06/2017)

2.3 MB
10 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn CNCS VN năm 2016 - (23/06/2017)
11 Báo cáo công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 - (03/04/2017)
191 KB
12 QĐ v/v Ban hành Quy chế trả lương NLĐ Công ty Mẹ-Tập đoàn năm 2017 - (03/04/2017)
832 KB
13 QĐ phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2016 Tập đoàn CNCS VN - (27/02/2017)
219 KB
14 BC Tài chính hợp nhất 2015 (sau khi điều chỉnh của KTNN) và BC Tài chính quý 3/2016 của Công ty Mẹ-Tập đoàn - (04/01/2017)
5.5 MB

Năm 2016

STT Chủ đề Tải về
1 Thông Báo Kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp trọn lô cổ phần của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam và các đơn vị thành viên tại các Công Ty Thủy Điện - (06/10/2016)
52 KB
2 TB: đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn thông qua đấu giá của nhà đầu tư mua cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên tại các Công ty Thủy điện - (29/09/2016)
3.9 MB
3 Danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mua trọn lô cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su và các đơn vị thành viên tại các Công ty Thủy điện - (10/09/2016)
999 KB
4 Báo cáo Tài chính hợp nhất (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015) - (05/09/2016)
10.6 MB
5 Báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2015 - (31/08/2016)
534 KB
6 Báo cáo đánh giá về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và kết quả thực hiện 3 năm 2013-2015 của Tập đoàn Cao su - (31/08/2016)
302 KB
7 Báo cáo tài chính và BC chế độ, tiền lương, tiền thưởng của DN 2015 - (31/08/2016)
137 KB
8 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Cao su - (31/08/2016)
492 KB
9 Báo cáo Tài chính quý II năm 2016 - (30/08/2016)
1.9 MB
10 Chào bán thỏa thuận trực tiếp trọn lô cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên tại các Công ty Thủy điện - (19/08/2016)
64 KB
11 Bảng Thống kê thu nhập của CBCNV 2015 - (14/06/2016)
445 KB
12 BC đánh giá tình hình tài chính năm 2015 - (14/06/2016)
1.9 MB
13 Báo cáo của TGĐ, Kiểm toán độc lập, Tài chính riêng đã được kiểm toán.
Bảng cân đối kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng. - (14/06/2016)

2.5 MB
14 Quy chế quản lý Công ty Mẹ - (14/06/2016)
220 KB
15 Báo cáo quyết toán Quý I/2016 - (14/06/2016)
801 KB
16 182/QĐ-HĐTVCSVN, Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đ/v NLĐ tại Cty Mẹ - Tập đoàn - (17/05/2016)
582 KB
17 V/v ban hành Quy chế thi và xếp lương, nâng ngạch chức danh viên chức, chuyên môn nghiệp vụ Tập đoàn CN Cao su VN - (11/05/2016)
223 KB
18 BC kết quả giao dịch cổ phiếu CTCP Xây dựng Địa ốc Cao su của người liên quan của người nội bộ - (14/04/2016)
473 KB
19 TB giao dịch cổ phiếu RCD của người có liên quan của người nội bộ - (12/04/2016)
510 KB
20 TB: Bán đấu giá phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN (VRG) tại CTCP Cơ Khí Cao su - (19/02/2016)
28 KB
21 TB: Bán đấu giá cổ phần của VRG tại CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX - (01/02/2016)
6.5 MB

Năm 2015

STT Chủ đề Tải về
1 QĐ v/v phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương, chế dộ phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương Công ty Mẹ - Tập đoàn - (31/12/2015)
429 KB
2 Báo cáo Tài chính Quý III - Báo cáo đánh giá giám sát Tài chính 6 tháng đầu năm - Báo cáo quyết toán Tài chính Quý II năm 2015 - (24/12/2015)
2.2 MB
3 TB: gia hạn thời gian đăng ký tham gia đấu giá lần 2 cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại CTCP Xi măng FICO Tây Ninh - (15/12/2015)
4 TB Bán đấu giá lần 2 cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại CTCP Xi măng FICO Tây Ninh - (02/12/2015)
5 Báo cáo Tài chính Hợp nhất (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014) - (24/11/2015)
3.9 MB
6 Thông báo: Bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN tại CTCP Kho vận và Dịch vụ hàng hóa Cao su - (16/11/2015) - (16/11/2015)
7 Bảng Thống kê thu nhập của CBCNV 2014 - (15/10/2015)
523 KB
8 Báo cáo Tài chính riêng - (15/10/2015)
2 MB
9 Báo cáo đánh giá Tài chính - (15/10/2015)
2.3 MB
10 Thông Báo Bán Đấu Giá Cổ Phần của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam tại Công Ty Cổ Phần Xi Măng Fico Tây Ninh - (27/08/2015)
79 KB
11 TB: về việc thoái vốn cổ phần của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam tại CTCP Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Năng Lượng Vinaconex - (15/06/2015)
12 TB: Bán đấu giá phần vốn của VRG và Cty TNHH MTV CS Chư Sê tại Công ty TNHH cơ sở Hạ Tầng BOT Đồng Tháp - (11/03/2015)

Năm 2014

STT Chủ đề Tải về
1 Thông tin bán phần vốn góp tại BOT 741 của VRG và các đơn vị thành viên - (30/12/2014)
2 Quy chế quản lý nội bộ - (29/12/2014)
184 KB
3 Đánh giá xếp loại doanh nghiệp các đơn vị thành viên - (29/12/2014)
504 KB
4 Báo cáo thu nhập người lao động viên chức quản lý - (29/12/2014)
540 KB
5 Báo cáo tài chính riêng Công ty Mẹ - Tập đoàn - (29/12/2014)
1.3 MB
6 Báo cáo giám sát xếp loại doanh nghiệp - (29/12/2014)
1.7 MB
7 Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Mẹ - Tập đoàn - (29/12/2014)
629 KB

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ