logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công bố thông tin Cổ phần hóa

Năm 2018

STT Chủ đề Tải về
1

Chào bán Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=7ad5afc6-2b39-4559-9d4d-a4f00bbceeb3&rid=168068510

- (04/01/2018)

Năm 2017

STT Chủ đề Tải về
1

Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Cao su Việt Nam  - Công ty cổ phần

- (24/09/2017)

1.3 MB
2

Dự thảo Phương án Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (24/09/2017)

3.4 MB

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ