logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Hà Văn Khương
Tổng Giám đốc:   Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ :   Thị Trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại:   062 3883322
Fax :   062 3883447
E-mail :   btrc@binhthuanrubber.com
Website :   binhthuanrubber.com
Lĩnh vực hoạt động
Trồng mới, chăm sóc, khai thác, chế biến mủ cao su.
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ