logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Văn Lưu
Tổng Giám đốc:   Văn Lưu
Địa chỉ :   264 đường Hùng Vương, Phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:   (053) 3854803
Fax :   (053) 3853816
E-mail :   caosuqtri@gmail.com
Website :   www.caosuqtri.com.vn
Lĩnh vực hoạt động
Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến, xuất khẩu cao su thiên nhiên.
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ