logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


Công đoàn Cao su Việt Nam
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Phan Mạnh Hùng
Tổng Giám đốc:  
Địa chỉ :   229 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:   (84-028) 3844 3690 - 0283844 6301
Fax :   (84-028) 3844 1436
E-mail :   vanphong@congdoancaosu.vn
Website :   www.congdoancaosu.vn
Lĩnh vực hoạt động
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ