logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Nguyễn Thành Khoa
Tổng Giám đốc:   Nguyễn Thành Khoa
Địa chỉ :   xả Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:   055 385 1888
Fax :   055 385 0143
E-mail :   ctcsquangngai@yahoo.com
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
Đầu tư trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm cao su <br> Làm dịch vụ cho việc phát triển cao su tiểu điền<br> Xuất nhập khẩu cao su
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ