logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Trương Minh Trung
Tổng Giám đốc:   Võ Sỹ Lực
Địa chỉ :   Xóm 12 xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại:   0393.871.571
Fax :   0393.871.571 -0393.871.469
E-mail :   caosuhk@gmail.com
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
1. Trồng và chăm sóc, khai thác, chế biến, xuất khẩu sản phẩm Cao su;<br> 2. Quản lý bảo vệ, sử dụng, kinh doanh rừng và đất lâm nghiệp;<br> 3. Kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện chương trình dự án về trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng và cây Cao su;<br> 4. Khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm từ lâm, nông sản;<br> 5. Sản xuất các cây giống lâm, nông nghiệp chất lượng cao;<br> 6. Dịch vụ, hướng dẫn khoa học kỷ thuật, chuyển giao công nghệ, thiết kế kỹ thuật thuộc ngành lâm, nông nghiệp;<br> 7. Thi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành lâm nghiệp;<br> 8. Kinh doanh dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái, khách sạn, nhà hàng;<br> 9. Khai thác khoáng sản (Trừ những loại nhà nước cấm);<br> 10. Sản xuất và kinh doanh các loại phân bón.<br>
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ