logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Quasa Geruco
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Nguyễn Tiến Đức
Tổng Giám đốc:   Phạm Trường Sang
Địa chỉ :   Bản Vâm Hồng Khâm, huyện Phine, tỉnh Savannakhet, Lào
Điện thoại:   00856.41660.460
Fax :   00856.41660.438
E-mail :   phongkehoach.qsg@gmail.com
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
Trồng, chăm sóc , chế biến, kinh doanh cao su và gỗ nguyên liệu.
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ