logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Trương Minh Trung
Tổng Giám đốc:   Cao Thanh Nam
Địa chỉ :   KCN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:   0233.3566978
Fax :   0233.3560482
E-mail :   mdfquangtri@mdfquangtri.vn - luong@mdfquangtri.vn
Website :   www.mdfquangtri.vn
Lĩnh vực hoạt động
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ