logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Cao su Việt Lào
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Nguyễn Tiến Đức
Tổng Giám đốc:   Ngô Quyền
Địa chỉ :   Km6 Bản Huội Nhang Khăm, Huyện Pakse, Tỉnh Champasak - Lào
Điện thoại:   (00856) (20) 31900410
Fax :   (00856) (20) 31900411
E-mail :   caosuvietlao@yahoo.com
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
Trồng mới, chăm sóc, khai thác 10.000 ha cao su, xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su 27.000 tấn/năm và kinh doanh các sản phẩm cao su tại Nước CHDCND Lào.
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ