logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Cao su Dầu Tiếng - Việt Lào
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Trần Văn Du
Tổng Giám đốc:   Lê Chí Hoàng
Địa chỉ :   Khu phố 3, thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại:   00856 31245011
Fax :   00856 31254011
E-mail :   dautiengvietlao@gmail.com
Website :   http://namfashion.com
Lĩnh vực hoạt động
Trồng và chế biến mủ cao su tại Lào
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ