logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Cao su Tân Biên - KompongThom
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Trương Văn Cư
Tổng Giám đốc:   Lâm Thanh Phú
Địa chỉ :   xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:   066.3732707
Fax :   066.3875307
E-mail :  
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
Trồng, khai thác, chăm sóc, chế biến cao su thiên nhiên.
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ