logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Cao su Đồng Nai - Kratie
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Nguyễn Minh Khang
Tổng Giám đốc:   Lê Văn Lâm
Địa chỉ :   13, đường số 3, ấp Trung Tâm, X. Xuân Lập, TX. Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại:   061 3643103
Fax :   061 3643151
E-mail :   ctycpcsdnkratie@yahoo.com.vn
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
Trồng, khai thác, chế biến và kinh doanh mủ cao su thiên nhiên
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ