logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Cao su Đồng Phú - Kratie
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Hồ Cường
Tổng Giám đốc:   Nguyễn Quang Vịnh
Địa chỉ :   Xã Thuận Phú- Huyện Đồng Phú- Tỉnh Bình Phước
Điện thoại:   84.6513. 819.786
Fax :   84.6513.819.620
E-mail :  
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
Trồng, khai thác và sơ chế mủ cao su
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ