logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Cao su Krông Buk - Ratana Kiri
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Nguyễn Văn Hiền
Tổng Giám đốc:   Trần Ngọc Lành
Địa chỉ :   Xã Ea Hồ - Huyện Krông Buk – Tỉnh Đak Lak
Điện thoại:   (+84)5003675644
Fax :   (+84)5003675644
E-mail :   krrc1@yahoo.com.vn
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
+ Đầu tư, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ cao su + Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng dân dụng + Mua bán xuất nhập khẩu cao su
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ