logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Cao su Chư Prông - Stung Treng
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Võ Toàn Thắng
Tổng Giám đốc:   Trần Trung Căn
Địa chỉ :   Xã Ia Drăng – Huyện Chư Prông – Tỉnh Gia Lai
Điện thoại:   0593.790.610
Fax :   0593.790.611
E-mail :  
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
Trồng và khai thác cao su
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ