logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Cao su Đồng Phú - Đak Nông
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Huỳnh Trọng Thủy
Tổng Giám đốc:   Lê Minh Vũ
Địa chỉ :   Xã Eapô, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắc Nông
Điện thoại:   02613690326
Fax :   02613690326
E-mail :  
Website :  
Lĩnh vực hoạt động
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ