logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 6 - Ngày: 04/02/2013
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 3,250
SVR CV60 3,240 66,500,000
SVR L 3,140
SVR 3L 3,130 64,000,000 19,500 19,600
SVR 5 3,100 63,500,000 19,300 19,400
SVR 10 3,080 63,000,000 19,200 19,300
SVR 20 3,060 62,700,000 19,100 19,200
RSS 1 3,220 65,500,000
RSS 3 3,190 64,700,000 19,600 19,200
Skim Block 44,800,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ