logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 1 - Ngày: 08/02/2014
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 2,300 46,900,000
SVR CV60 2,290 46,700,000
SVR L 2,260 46,000,000
SVR 3L 2,250 45,800,000 13,500 13,700
SVR 5 2,220 45,200,000 12,900 13,100
SVR 10 2,200 44,700,000 12,500 12,700
SVR 20 2,180 44,400,000 12,400 12,600
RSS 1 2,290 46,800,000
RSS 3 2,260 46,100,000 13,600 13,800
Skim Block 32,000,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ