logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 3 - Ngày: 14/02/2015
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 1,610 32,200,000
SVR CV60 1,600 32,000,000
SVR L 1,590 31,800,000
SVR 3L 1,580 31,600,000 9,500 9,700
SVR 5 1,490 29,800,000 9,400 9,600
SVR 10 1,470 29,400,000 9,100 9,300
SVR 20 1,450 29,100,000 9,000 9,200
RSS 1 1,640 32,900,000
RSS 3 1,610 32,200,000 96,000 9,800
Skim Block 19,700,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ