logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 2 - Ngày: 18/02/2014
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 2,250 45,900,000
SVR CV60 2,240 45,700,000
SVR L 2,210 45,000,000
SVR 3L 2,200 44,800,000 13,200 13,400
SVR 5 2,150 43,700,000 12,600 12,800
SVR 10 2,130 43,200,000 12,200 12,400
SVR 20 2,110 42,900,000 12,100 12,300
RSS 1 2,240 45,800,000
RSS 3 2,210 45,100,000 13,300 13,500
Skim Block 31,300,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ