logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 4 - Ngày: 26/02/2014
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 2,190 44,600,000
SVR CV60 2,180 44,400,000
SVR L 2,150 43,700,000
SVR 3L 2,140 43,500,000 12,600 12,800
SVR 5 2,070 41,900,000 12,000 12,200
SVR 10 2,050 41,400,000 11,600 11,800
SVR 20 2,030 41,100,000 11,500 11,700
RSS 1 2,180 44,500,000
RSS 3 2,150 43,800,000 12,700 12,900
Skim Block 30,400,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ