logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 7 - Ngày: 07/04/2014
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 2,180 44,600,000
SVR CV60 2,170 44,400,000
SVR L 2,110 42,900,000
SVR 3L 2,100 42,700,000 12,900 13,100
SVR 5 1,920 39,000,000 12,000 12,200
SVR 10 1,870 37,800,000 11,700 11,900
SVR 20 1,850 37,500,000 11,600 11,800
RSS 1 2,140 43,700,000
RSS 3 2,110 43,000,000 13,000 13,200
Skim Block 29,900,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ