logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 11 - Ngày: 29/04/2016
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 18,200 38,600,000
SVR CV60 18,100 38,400,000
SVR L 1,770 37,600,000
SVR 3L 1,760 37,400,000 11,100 11,100
SVR 5 1,720 34,300,000 10,400 10,400
SVR 10 1,550 32,800,000 10,000 10,000
SVR 20 1,540 32,600,000 9,900 9,900
RSS 1 1,790 38,100,000
RSS 3 1,760 37,400,000 11,200 11,200
Skim Block 21,600,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ