logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 10 - Ngày: 09/05/2014
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 2,130 43,300,000
SVR CV60 2,120 43,100,000
SVR L 2,030 40,700,000
SVR 3L 2,020 40,500,000 12,100 12,300
SVR 5 1,700 34,200,000 11,100 11,300
SVR 10 1,660 33,200,000 10,800 11,000
SVR 20 1,640 32,900,000 10,700 10,900
RSS 1 2,060 41,500,000
RSS 3 2,030 40,800,000 12,200 12,400
Skim Block 28,500,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ