logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 6 - Ngày: 18/06/2018
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 1,480 32,800,000
SVR CV60 1,470 32,600,000
SVR L 1,445 32,000,000
SVR 3L 1,435 31,700,000 9,850 10,050
SVR 5 1,400 31,100,000 9,650 9,850
SVR 10 1,380 30,700,000 9,450 9,650
SVR 20 1,370 30,400,000 9,350 9,550
RSS 1 1,455 32,200,000
RSS 3 1,425 31,500,000 9,950 10,150
Skim Block 21,400,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ