logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 25 - Ngày: 28/06/2017
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 1,625 35,400,000
SVR CV60 1,615 35,200,000
SVR L 1,575 34,300,000
SVR 3L 1,565 34,000,000 10,700 10,900
SVR 5 1,525 33,100,000 10,400 10,600
SVR 10 1,495 32,400,000 10,200 10,400
SVR 20 1,485 32,200,000 10,100 10,300
RSS 1 1,605 34,900,000
RSS 3 1,575 34,200,000 10,800 11,000
Skim Block 19,900,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ