logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 30 - Ngày: 31/07/2017
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 1,675 36,800,000
SVR CV60 1,665 36,600,000
SVR L 1,615 35,600,000
SVR 3L 1,605 35,300,000 11,050 11,250
SVR 5 1,580 34,500,000 10,750 10,950
SVR 10 1,550 33,800,000 10,550 10,750
SVR 20 1,540 33,600,000 10,450 10,650
RSS 1 1,655 36,300,000
RSS 3 1,625 35,700,000 11,150 11,350
Skim Block 21,000,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ