logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 51 - Ngày: 15/08/2012
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 2,500
SVR CV60 2,490 49,500,000
SVR L 2,470
SVR 3L 2,460 49,000,000 15,700 15,800
SVR 5 2,420 48,500,000 15,500 15,600
SVR 10 2,400 48,100,000 15,400 15,500
SVR 20 2,380 47,800,000 15,300 15,400
RSS 1 2,510 49,900,000
RSS 3 2,480 49,100,000 15,800 15,900
Skim Block 34,600,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ