logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 34 - Ngày: 24/08/2017
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 1,775 39,200,000
SVR CV60 1,765 39,000,000
SVR L 1,715 37,900,000
SVR 3L 1,705 37,600,000 11,710 11,910
SVR 5 1,680 37,100,000 11,410 11,610
SVR 10 1,650 36,400,000 11,210 11,410
SVR 20 1,640 36,100,000 11,110 11,310
RSS 1 1,745 38,500,000
RSS 3 1,715 37,800,000 11,740 11,940
Skim Block
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ