logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 14 - Ngày: 07/09/2018
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 1,450 32,100,000
SVR CV60 1,440 31,900,000
SVR L 1,415 31,300,000
SVR 3L 1,405 31,000,000
SVR 5 1,380 30,600,000
SVR 10 1,350 30,000,000
SVR 20 1,340 29,700,000
RSS 1 1,435 31,700,000
RSS 3 1,405 31,000,000
Skim Block 19,800,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ