logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 65 - Ngày: 03/10/2012
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR L 3,090
SVR 3L 3,080 63,000,000 19,000 19,100
SVR 5 3,060 62,500,000 18,800 18,900
SVR 10 3,040 62,200,000 18,700 18,800
SVR 20 3,020 61,900,000 18,600 18,700
RSS 1 3,130 63,900,000
RSS 3 3,100 63,100,000 19,100 19,200
Skim Block 44,000,000
SVR CV50 3,140
SVR CV60 3,130 64,200,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ