logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 66 - Ngày: 05/10/2012
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 3,200
SVR CV60 3,190 65,200,000
SVR L 3,140
SVR 3L 3,130 64,000,000 19,300 19,400
SVR 5 3,100 63,500,000 19,100 19,200
SVR 10 3,080 63,200,000 19,000 19,100
SVR 20 3,060 62,900,000 18,900 19,000
RSS 1 3,180 64,900,000
RSS 3 3,150 64,100,000 19,400 19,500
Skim Block 45,000,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ