logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 40 - Ngày: 17/11/2016
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 1,815 38,900,000
SVR CV60 1,805 38,700,000
SVR L 1,775 38,100,000
SVR 3L 1,765 37,900,000 12,200 12,200
SVR 5 1,745 37,500,000 12,000 12,000
SVR 10 1,670 35,700,000 11,700 11,700
SVR 20 1,660 35,500,000 11,600 11,600
RSS 1 1,880 40,500,000
RSS 3 1,850 39,800,000 12,800 12,800
Skim Block 21,300,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ