logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 83 - Ngày: 17/12/2012
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 2,930
SVR CV60 2,920 59,900,000
SVR L 2,870
SVR 3L 2,860 58,500,000 17,700 17,800
SVR 5 2,820 58,000,000 17,500 17,600
SVR 10 2,790 57,400,000 17,400 17,500
SVR 20 2,770 57,100,000 17,300 17,400
RSS 1 2,940 59,900,000
RSS 3 2,910 59,100,000 17,800 17,900
Skim Block 41,000,000
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ