logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

PÁ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng
STT Chủ đề Tải về
1 V/v ban hành kế hoạch hoạt động tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - CTCP năm 2024 - (27/03/2024)
2.1 MB
2 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN VRG ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VFCS/PEFC-FM VÀ QUẢN LÝ CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM PEFC-COC - (14/07/2022)
237 KB
3 V/v tổ chức các hoạt động của tháng hành động vì môi trường thế giới hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 - (06/07/2022)
394 KB
4 V/v thực hiện tham vấn cộng đồng xung quanh vùng dự án - (06/07/2022)
54 KB
5 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (BRC): Một nghiên cứu điển hình về đầu tư có trách nhiệm vào cao su ở Việt Nam - (12/02/2022)
103 KB
6 “Triển khai thực hiện cam kết phát triển bền vững của VRG gắn với Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và Liên Hợp Quốc” - (28/01/2022)
677 KB
7 V/v ban hành kế hoạch hoạt động phát triển bền vững năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - CTCP - (11/01/2022)
306 KB
8 54.500ha cao su của Việt Nam đã được cấp một chứng chỉ quan trọng - (16/09/2021)
489 KB
9 Ban hành “Sổ tay hướng dẫn kết nối cộng đồng trong quản lý rừng cao su bền vững” tại Campuchia - (07/08/2021)
909 KB
10 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tăng cường xây dựng phương án và thực hiện các chứng chỉ về quản lý rừng cao su bền vững - (02/07/2021)
2.7 MB
11 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tham gia Chương trình Doanh nghiệp bền vững do Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam tổ chức - (02/07/2021)
2 MB
12 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động phát triển bền vững năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần - (04/05/2021)
255 KB
13 Quy định cấm khai thác thực vật rừng, động vật rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại các vùng dự án phát triển cao su của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. - (19/02/2021)
337 KB
14 Sổ tay hướng dẫn kết nối cộng đồng trong quản lý rừng cao su bền vững - (26/01/2021)
2.8 MB
15 V/v giao kế hoạch thực hiện phương án quản lý rừng bền vững, chứng chỉ QLRBV theo hệ thống chứng chỉ rừng (VFCS) và chuỗi hành trình sản phẩm năm 2020 - (16/06/2020)
123 KB
16 Quyết định: V/v ban hành kế hoạch hoạt động phát triển bền vững năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN – CTCP (Ngày 04 tháng 5 năm 2020) - (16/06/2020)
310 KB
17 Sản phẩm cao su đầu tiên đạt Chứng chỉ quản lý rừng bền vững VFCS - (11/06/2020)
385 KB
18 Quyết định v/v thành lập ban Chỉ đạo phát triển bền vững Ngành Cao su và Tập đoàn (18-02-2020) - (20/02/2020)
239 KB
19 VRG triển khai các hoạt động hướng đến tái kết nối với FSC (08-01-2020) - (20/02/2020)
502 KB
20 10 thành viên VRG đạt danh hiệu Top 100 Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2019 - (04/12/2019)
225 KB
21 Kết quả thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 - (10/09/2019)
3.8 MB
22 Ban chỉ đạo Phát triển bền vững - (22/08/2019)
231 KB
23 VRG tuyên bố cam kết thực hiện lộ trình FSC - (15/08/2019)
985 KB
24 Hướng dẫn tự nguyện giảm thiểu rủi ro về mội trường - xã hội cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp tại tiểu vùng sông Mê Kông (Oxfam, PanNature, VCCI) (29/5/2019) - (03/06/2019)
86.6 MB
25 Triển khai áp dụng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cao su bền vững (ĐIỀU CHỈNH) - (20/05/2019)
12 MB
26 QĐ ; V/v ban hành chương trình phát triển bền vững giai đoạn 2019-2024 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - (20/05/2019)
368 KB
27 Nghị quyết HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về doanh nghiệp phát triển bền vững (18/10/2018) - (28/02/2019)
110 KB
28 Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển bền vững (19/11/2018) - (28/02/2019)
228 KB
29 Comments on the leeter of the Welber & Schaer GmH & Co KG (31/08/2018) - (28/02/2019)
223 KB
30 Sổ tay Hướng dẫn quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn chứng chỉ rừng quốc tế - WWF, VRA, VRG ( 24/07/2018) - (28/02/2019)
96.4 MB
1 2 »