logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

ĐỘI XE

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

PHẠM VĂN KHOA

Đội trưởng

pvkhoa@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1727)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

NGUYỄN VĂN THÀNH

Đội phó

nvthanh@rubbergroup.vn

(028) 39325234 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ