logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

KIỂM SOÁT VIÊN - E-mail: ksv@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

ĐỖ KHẮC THĂNG

Trưởng Ban Kiểm soát

dkthang@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1207)

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ