logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

TỔ QUẢN TRỊ

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

TRẦN MINH NGỌC

Tổ trưởng

ngocmt@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1771)

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ