logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

TỔ VĂN THƯ LƯU TRỮ

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Tổ trưởng

ntpdung@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1706)

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ