logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

“Tiếp tục nâng cao hiệu quả, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2024” 06/06/2024

 

Đó là chỉ đạo của ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tại Hội nghị Công tác kiểm tra, giám sát năm 2024, diễn ra ngày 6/6.

 

Tham dự hội nghị có ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG; thành viên HĐQT; Ban TGĐ VRG; cùng đại diện lãnh đạo, ban kiểm soát các đơn vị thành viên Tập đoàn. Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tiếp tại TP.HCM, kết nối trực tuyến đến 35 điểm cầu.

 

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG phát biểu khai mạc hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, TGĐ VRG Lê Thanh Hưng cho biết, năm 2023, các đơn vị Tập đoàn đã vượt khó hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD). Để đạt được kết quả đó, sự đóng góp của công tác kiểm tra, giám sát là rất lớn. 

 

“Bên cạnh điểm sáng, quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn hạn chế, chưa đồng bộ. Do đó, hội nghị hôm nay có ý nghĩa quan trọng, là dịp để thảo luận, đánh giá những tồn tại, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Kiểm soát Tập đoàn” – TGĐ VRG Lê Thanh Hưng nhấn mạnh.

 

Ông Đỗ Khắc Thăng – Trưởng Ban Kiểm soát VRG báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023

 

Điểm lại tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, ông Đỗ Khắc Thăng – Trưởng Ban Kiểm soát VRG cho biết, Tập đoàn năm qua triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch trong bối cảnh nhiều khó khăn vây quanh. Song, với sự lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Ban TGĐ, các ban chuyên môn, trong đó có Ban Kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) đạt nhiều kết quả tích cực. 

 

Cụ thể, trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động, làm tốt, có hiệu quả nhiều lĩnh vực, như: tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của lãnh đạo Tập đoàn để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư; thực hiện và thẩm định các báo cáo tài chính của Tập đoàn.

 

Đại diện Ban Kiểm soát Cao su Phú Riềng trình bày tham luận tại hội nghị

 

Về giám sát, Ban Kiểm soát Tập đoàn năm qua tham gia giám sát việc thực hiện điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn; giám sát việc thực hiện chỉ tiêu của các kỳ đại hội cổ đông, công tác xây dựng và giao kế hoạch của Tập đoàn cho đơn vị. Ngoài ra, ban còn thực hiện giám sát công tác lao động, tiền lương của công ty mẹ và các đơn vị thành viên; giám sát hoạt động kinh doanh mủ tại công ty mẹ; giám sát công tác thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các đơn vị thành viên; phối hợp với HĐQT Tập đoàn trong việc giao kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 cho KSV 20 công ty do Tập đoàn góp vốn 100%…

 

Tính đến 31/12/2023, Tập đoàn có 20 công ty TNHH MTV có 100% vốn góp từ Công ty mẹ. Tổng số kiểm soát viên của 20 đơn vị này là 50 người. Tại 27 công ty cổ phần có trên 50% vốn góp Tập đoàn, tổng kiểm soát viên là 74 người. Trong khi đó, tại 19 đơn vị có từ 20-50% vốn Tập đoàn, số kiểm soát viên là 43 người. 

 

Ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu kết luận hội nghị

 

Bên cạnh những kết quả tích cực, Ban Kiểm soát Tập đoàn năm qua vẫn gặp nhiều vướng mắc trong hoạt động. Do chỉ có kiểm soát viên phụ trách chung là chuyên trách, các kiểm soát viên còn lại là kiêm nhiệm, do đó chưa có nhiều thời gian cho chuyên môn. Kiểm soát viên một số đơn vị chưa bám sát công tác dẫn đến chưa phát hiện sai phạm. Nhiều sai phạm được phát hiện trễ, dẫn đến kiểm điểm, kỷ luật lãnh đạo đơn vị…

 

Về phương hướng kế hoạch năm 2024, kiểm soát viên của ban tiếp tục giám sát việc thực hiện điều lệ tổ chức, hoạt động, việc thực hiện kế hoạch SXKD của Tập đoàn và các công ty thành viên. Ban cũng sẽ tham gia thẩm định các báo cáo tài chính, kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tài chính, công tác lao động tiền lương, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch năm 2024 tại Tập đoàn và các đơn vị có hiệu quả.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Kết luận hội nghị, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG cho biết, trong quá trình hoạt động, Tập đoàn luôn ý thức tuân thủ quy định pháp luật, vì thế vị thế của VRG ngày một nâng cao, tạo hình ảnh tốt cho đối tác, khách hàng, nhà đầu tư. Để đạt được kết quả đó, Ban Kiểm soát, các kiểm soát viên cùng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã đóng góp rất nhiều, đặc biệt là trong công tác kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong quá trình hoạt động tại doanh nghiệp.

 

Ông Trần Công Kha trao bằng khen cho đại diện đơn vị có thành tích tốt trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2023

 

Trước yêu cầu đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, tăng cường hiệu quả và nâng cao hoạt động của công tác kiểm soát, giám sát của VRG và các đơn vị thành viên thời gian tới, ban lãnh đạo Tập đoàn đề xuất một số giải pháp.

 

Lãnh đạo VRG trao thưởng cho các đơn vị có thành tích tốt trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2023

 

Lãnh đạo VRG đề nghị Ban Kiểm soát Tập đoàn tiếp tục nâng cao hiệu quả, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024. Ngoài ra, theo ông Kha, Ban đẩy mạnh nâng cao nhận thức chức năng, nhiệm vụ, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên. 

 

Lãnh đạo VRG trao bằng khen cho đại diện Ban Kiểm soát Tập đoàn

 

Lãnh đạo VRG kêu gọi các cấp ủy Đảng, HĐQT, HĐTV các đơn vị nhận thức đầy đủ lợi ích kiểm tra, giám sát, từ đó nâng cao vai trò của công tác trong doanh nghiệp. Đồng thời, Tập đoàn và các công ty tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Việc tiến hành công tác này nên thực hiện với phương pháp hợp lý, thời gian khoa học, tránh vào cao điểm mùa vụ. Các kiểm soát viên cần tích cực rà soát vướng mắc, tồn tại, đồng thời đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, quy trình, quy chế cho đơn vị. 

 

Ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT VRG trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2023

 

Tại hội nghị, lãnh đạo VRG biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác kiểm tra, giám sát tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

 

Lãnh đạo VRG trao thưởng cho các cá nhân có thành tích tốt trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2023

 

http://tapchicaosu.vn/2024/06/06/tiep-tuc-nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-tot-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-nam-2024/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ