logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảm bảo đời sống cho công nhân cao su 07/02/2023

 

Với mức thu nhập 7,8 triệu đồng/người/tháng, công nhân cao su Chư Păh có mức thu nhập cao so với mặt bằng thu nhập của người dân ở khu vực Tây Nguyên.

 

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh vừa tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2023, tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Đình Luyến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, cho biết hiện đơn vị đang quản lý tổng cộng hơn 14.000 ha tại Việt Nam và Campuchia. Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn trên thế giới như tình hình dịch COVID-19, chiến tranh, lạm phát… khiến giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, giá bán mủ cao su giảm mạnh vào cuối năm. Đó là thách thức không nhỏ đối toàn công ty.

 

Đảm bảo đời sống cho công nhân cao su - Ảnh 1.

Trong năm 2022, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ

 

Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, sự ủng hộ của địa phương, Ban lãnh đạo công ty đã chủ động đề ra phương hướng, nhiệm vụ đúng đắn trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với sự đoàn kết một lòng của tập thể công ty. Nhờ đó, đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được nhà nước và tập đoàn giao trong năm.

 

Nhờ đó, đời sống của công nhân, người lao động được đảm bảo. Trong năm 2022, công ty có 2.256 lao động, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương chiếm tỷ lệ 73,6%.

 

Chính nhờ những thành tích đạt được và sự phấn đấu của Ban lãnh đạo công ty và toàn thể công nhân, người lao động, trong năm 2022, công ty đã chi trên 159 tỉ đồng tiền lương, đảm bảo thu nhập bình quân là 7,8 triệu đồng/người/tháng. Đây là mức thu nhập khá cao so với mặt bằng thu nhập của người dân ở khu vực Tây Nguyên.

 

Bên cạnh đó, công ty còn chi 15 tỉ đồng để chi phúc lợi cho người lao động vào các dịp lễ tết; bồi dưỡng độc hại 7,2 tỉ đồng và cấp 2 đợt quần áo bảo hộ, giày, áo mưa, xà phòng, găng tay,….cho người lao động với tổng kinh phí 2,1 tỉ đồng.

 

 

 

Ngoài đảm bảo đời sống cho công nhân, các mặt khác như công tác tài chính, kế hoạch và xây dựng cơ bản; công tác kỹ thuật nông nghiệp; công tác quản lý chất lượng, bảo vệ môi trường và quản lý rừng bền vững… đều đạt được những thành tích đáng khích lệ.

 

Đảm bảo đời sống cho công nhân cao su - Ảnh 2.

Công nhân Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh có thu nhập 7,8 triệu/người/tháng

 

Trong năm 2023, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, quản lý chặt chẽ giá thành, đảm bảo hoạt động tài chính lành mạnh, sử dụng vốn có hiệu quả, cân đối đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ổn định lực lượng lao động, nâng cao trình độ tay nghề công nhân. Vận dụng linh hoạt các giải pháp trong việc thâm canh rừng cao su ở cao trình trên 700m để đảm bảo sản lượng. Rừng cao su tái canh trồng mới có tỷ lệ sống cao, tăng trưởng tốt.

 

Đặc biệt, công ty phấn đấu để người lao động, công nhân có thu nhập bình quân từ 7,8 đến 8 triệu đồng/người/tháng.

 

https://nld.com.vn/cong-doan/dam-bao-doi-song-cho-cong-nhan-cao-su-20230207063122801.htm

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ