logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảng bộ VRG tập huấn nâng cao công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng 17/04/2024

 

Ngày 16/4, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VRG tổ chức Hội nghị hướng dẫn cơ sở Đảng trực thuộc về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến điểm cầu cơ sở Đảng tại các đơn vị cao su miền núi phía Bắc, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, khu vực Lào và Campuchia.

 

Tham dự hội nghị có ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy VRG, ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VRG.

 

Toàn cảnh Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Thanh Phụng – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó TGĐ VRG cho biết, để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ công tác hiện nay, đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, cán bộ tham mưu công tác Đảng và cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Từ cơ sở đó góp phần giúp cán bộ hoàn thành tốt mọi mặt về công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

 

Ông Trần Thanh Phụng – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị

 

Việc thực hiện Hội nghị hướng dẫn cơ sở đảng trực thuộc về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng giúp cơ sở Đảng trực thuộc cập nhật, nắm vững các quy định, quy chế, hướng dẫn mới… từ đó triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ hơn quy trình kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Hội nghị hôm nay góp phần giúp cán bộ làm tốt công tác tham mưu và tự tin giải quyết tốt nhiều vấn đề.

 

Hội nghị kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Tại đây, các đồng chí lắng nghe, trao đổi nhiều nội dung mới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Đồng thời, các cán bộ tham dự được cung cấp kiến thức xoay quanh chuyên đề, bao gồm nội dung cơ bản trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng cấp uỷ; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ cơ sơ; quy trình giải quyết tố cáo; quy trình và biểu mẫu về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; báo cáo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Cán bộ tham gia hội nghị

 

Nội dung được các cán bộ tại hội nghị quan tâm, thảo luận nhiều là công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng tại cơ sở và quy trình giải quyết tố cáo. Cán bộ tham dự hội nghị lắng nghe chuyên viên trình bày những thiếu sót trong quy trình, thủ tục trong công tác kiểm tra, giám sát, từ đó lưu ý, rút kinh nghiệm trong thực hiện, tránh tình trạng “chữa cháy”. 

 

http://tapchicaosu.vn/2024/04/17/dang-bo-vrg-tap-huan-nang-cao-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-va-ky-luat-dang/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ