logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đẩy mạnh thi đua nước rút hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 30/10/2020

 

Đó là phát biểu kết luận của đ/c Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Phó VRG tại Hội nghị BCH Đảng bộ VRG (mở rộng) lần thứ 2 khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Chủ trì hội nghị

 

Hội nghị đã công bố Quyết định của Đảng ủy Khối DNTW về chuẩn y BCH, BTV, UBKT Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025. BCH Đảng bộ Tập đoàn hiện có 24 đồng chí, trong đó BTV Đảng ủy Tập đoàn hiện có 8 đồng chí. UBKT Đảng ủy Tập đoàn hiện có 5 đồng chí.

 

Tại hội nghị, đ/c Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG đã báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ quý IV của Đảng bộ Tập đoàn. Đảng bộ Tập đoàn đã phát huy vai trò lãnh đạo, làm hạt nhân trong hệ thống chính trị của Tập đoàn, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và kiến thức pháp luật nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn với duy trì ổn định tình hình SXKD. Chỉ đạo các đơn vị bằng mọi biện pháp duy trì ổn định việc làm, bảo đảm tiền lương và chế độ chính sách cho NLĐ phù hợp với đặc thù của đơn vị trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

 

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt như sau: sản lượng cao su khai thác ước đạt 213.800 tấn (đạt 58,5% kế hoạch năm); sản lượng cao su thu mua ước đạt 35.500 tấn (đạt 48,6% KH năm); sản lượng cao su tiêu thụ ước đạt 254.821 tấn (đạt 58,9 % KH năm); sản lượng chế biến gỗ các loại ước đạt 854.000 m3 (đạt 63% KH năm); tổng doanh thu ước đạt 14.507 tỷ đồng (đạt 57,03% KH năm); tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.433 tỷ đồng (đạt 49,04% KH năm).

 

Đ/c Huỳnh Văn Bảo – UV BTV, TGĐ VRG đọc tham luận tại hội nghị

 

Tổng số lao động đến tháng 9 là 80.282 người, thu nhập bình quân NLĐ toàn Tập đoàn ước đạt gần 6,4 triệu đồng/người/tháng. Ngoài tiền lương, NLĐ còn được tạo điều kiện tăng gia sản xuất thu nhập từ phát triển kinh tế hộ gia đình. Các chế độ, chính sách của NLĐ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Mặc dù có những khó khăn trong hoạt động SXKD đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng các đơn vị vẫn luôn cố gắng tạo điều kiện làm việc cũng như thu nhập tốt nhất cho NLĐ.

 

Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục đánh giá tác động và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của từng đơn vị để có giải pháp, phương án ứng phó phù hợp, đẩy mạnh thi đua nước rút nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra năm 2020.

 

Đ/c Trương Thị Huế Minh – UV BTV, Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su VN tham luận tại hội nghị

 

Tại hội nghị, đ/c Trần Thanh Phụng – UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ Tập đoàn đã báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ quý IV. Cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, Chi bộ để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

 

Nội dung kiểm tra, giám sát vừa bảo đảm đính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm. Từ đó, đã có tác dụng cảnh báo, nhắc nhở, phòng ngừa sai phạm; tránh vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

 

Tại hội nghị, đ/c Hà Văn Khương – Phó Bí thư Đảng ủy, TV HĐQT VRG đã báo cáo Tổng kết công tác Dân vận khéo giai đoạn 2016 – 2020 của Đảng bộ Tập đoàn. Công tác dân vận đã được Đảng bộ VRG thực hiện nghiêm túc, gắn với các nội dung cụ thể của các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

 

Đ/c Hà Văn Khương – Phó Bí thư Đảng ủy, TV HĐQT VRG báo cáo tại hội nghị

 

Hàng năm, cấp ủy các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nỗ lực và phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm. Bên cạnh đó phát huy truyền thống 91 năm vẻ vang của Ngành Cao su Việt Nam, tiếp tục thực Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để đảng viên và NLĐ toàn Tập đoàn chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD được giao.

 

Với những nỗ lực của các Đảng bộ VRG, công tác dân vận thực sự đi vào hiệu quả, tạo sự đồng lòng chung sức của nhân dân cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chung tay xây dựng Tập đoàn phát triển ổn định, bền vững.

 

Đ/c Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG biểu dương các đơn vị đã nỗ lực vượt khó trong 9 tháng đầu năm. “Những tháng cuối năm 2020 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các đơn vị phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Tập trung SXKD, duy trì các hoạt động phong trào theo hướng phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Từng đơn vị phải đẩy mạnh thi đua nước rút nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra năm 2020” – đồng chí Chủ tịch nhấn mạnh.

 

Đ/c Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy VRG phát biểu kết luận hội nghị

 

Kết luận cuộc họp, đ/c Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy VRG, chỉ đạo: “Có thể nói năm 2020 là một năm đầy khó khăn nên nhiệm vụ đặt ra trong những tháng cuối năm cho các hoạt động SXKD của Tập đoàn rất lớn. Hơn lúc nào hết mỗi cán bộ, quản lý trong toàn ngành và nhất là vai trò của cấp ủy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và xây dựng giải pháp phù hợp với tình hình SXKD tại đơn để đạt hiệu quả cao trong những tháng nước rút cuối năm, đảm bảo việc làm và thu nhập để NLĐ gắn bó, đồng hành cùng đơn vị vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2020”.

 

http://tapchicaosu.vn/2020/10/29/day-manh-thi-dua-nuoc-rut-hoan-thanh-nhiem-vu-nam-2020/

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ