logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đoàn Thanh niên VRG thực hiện công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc 12/12/2022

 

Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ XIII năm 2022, ĐTN VRG đã thực hiện công trình thanh niên hàng rào bao quanh vườn cây cao su tại Trường thi tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

 

ĐTN VRG khởi công thực hiện công trình thanh niên

 

Công trình hàng rào bao quanh vườn cây cao su có tổng trị giá 50 triệu đồng, với tổng diện tích 10 ha, được ĐTN VRG khởi công thực hiện vào ngày 7/12, tại Trường thi Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ XIII năm 2022, thuộc Nông trường Bến Súc, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

 

 

ĐTN VRG thực hiện hàng rào bao quanh Trường thi Hội thi Bàn tay vàng

 

Đây là công trình thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực, nhằm bảo vệ vườn cây của đơn vị và phục vụ cho Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ XIII.

 

Công trình hàng rào bao quanh vườn cây cao su có tổng trị giá 50 triệu đồng

 

http://tapchicaosu.vn/2022/12/10/doan-thanh-nien-vrg-thuc-hien-cong-trinh-hang-rao-bao-ve-truong-thi-ban-tay-vang/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ