logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đồng chí Trần Công Kha giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn 05/04/2019

 

Tại Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ XVI, khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Trần Công Kha – Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó TGĐ VRG vào Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn.

 

Lãnh đạo Đảng ủy VRG bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban thường vụ.

Lãnh đạo Đảng ủy VRG bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban thường vụ.

 

Sau khi trúng cử vào Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Trần Công Kha tiếp tục được các đại biểu bỏ phiếu bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn. Cả hai lần bỏ phiếu bầu, đ/c Trần Công Kha đều đạt tuyệt đối 100% phiếu tín nhiệm.

 

Phó TGĐ VRG Trần Công Kha trao thưởng tại Hội nghị NLĐ Công ty Cao su  Kon Tum năm 2019

Phó TGĐ VRG Trần Công Kha trao thưởng tại Hội nghị NLĐ Công ty Cao su Kon Tum năm 2019

 

Tại Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XVI, khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tổ chức ngày 4/4, đồng chí Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG, nhận định năm 2019, dự báo tình hình hoạt động của Tập đoàn, các đơn vị sẽ tiếp tục gặp những thuận lợi và khó khăn nhất định.

 

Đ/c Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị.

Đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị.

 

Vì vậy cán bộ, đảng viên, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phải năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động. Đặc biệt, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, nhất là người tham gia công tác quản lý, điều hành để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

“Dự báo hoạt động SXKD của Tập đoàn gặp khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, cơ chế, chính sách chưa hoàn thiện. Để có thể thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra, các công ty, đơn vị phải tập trung quản lý suất đầu tư, giá thành sản phẩm, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Và nhất là phải tập trung, củng cố lại công tác quản lý, công tác cán bộ, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát”, đ/c Bí thư Đảng bộ VRG nhấn mạnh.

 

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

 

Đ/c Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG chỉ đạo, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, các công ty cần tập trung thực hiện tốt 10 giải pháp đề ra. Trong đó, đơn vị phải chủ động đối phó với khó khăn, tích cực thực hiện tái cơ cấu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm túc các trường hợp sai phạm. “Đối với các dự án đầu tư ra bên ngoài thì người đứng đầu dự án và công ty mẹ phải có trách nhiệm. Yếu tố con người có vai trò rất quan trọng”, TGĐ phát biểu.

 

Quý I/2019, toàn Tập đoàn khai thác được 35.000 tấn mủ, bằng 11% KH năm, thu mua mủ tiểu điền 11.000 tấn, bằng 14,6% KH năm, tiêu thụ 55.000 tấn, sản lượng chế biến gỗ các loại đạt 240.000 m³, tổng doanh thu ước đạt 5.148 tỷ đồng (16,6% KH năm), tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.053 tỷ đồng, nộp ngân sách 500 tỷ đồng (bằng 20% KH năm).

 

Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất chính, đến nay VRG đã thoái vốn, thu về trên 1.768 tỷ đồng/1.452 tỷ đồng giá trị sổ sách, lãi hơn 315 tỷ đồng. Tập đoàn sẽ tiếp tục thoái vốn các đơn vị còn lại theo kế hoạch đã được phê duyệt và theo đề xuất bổ sung của Tập đoàn.

 

Đ/c Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch CĐ CSVN báo cáo tại hội nghị.

Đ/c Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch CĐ CSVN báo cáo tại hội nghị.

 

Trong công tác xây dựng Đảng được tăng cường và thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tăng cường công tác kiểm tra giám cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt thường xuyên, liên tục, mang lại hiệu quả. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc.

 

Trong tháng 4 và quý II/2019, Đảng bộ VRG sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện việc giao, thảo thuận kế hoạch 2019 của các đơn vị thành viên và Công ty mẹ Tập đoàn trên cơ sở được Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại DN phê duyệt.

 

Tăng cường chỉ đạo thực hiện KH SXKD, ra quân khai thác mủ. Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đại diện vốn tại DN khác và người đứng đầu trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

 

BÌNH NGUYÊN; ẢNH: VŨ PHONG

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/dong-chi-tran-cong-kha-giu-chuc-pho-bi-thu-dang-uy-tap-doan.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ