logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Người lao động chất vấn 4.351 ý kiến tại các buổi đối thoại 10/07/2015

Khen thưởng cho CN nhân

Khen thưởng cho CN nhân “Tháng CN” tại buổi đối thoại với người lao động tại NT Gò Dầu, Công ty CPCS Tây Ninh. Ảnh: Thế Trung

Nội dung tập trung chủ yếu vào các vấn đề: sản xuất kinh doanh, đời sống việc làm, chế độ chính sách, bảo hộ lao động… Trong đó, các cấp cơ sở đã giải quyết, trả lời 4.312 ý kiến; gửi về cấp Tập đoàn giải quyết 25 ý kiến; đề nghị Tập đoàn gửi ý kiến giải quyết 14 ý kiến đối với địa phương nơi có các đơn vị thành viên VRG trú đóng, hoạt động.

T.S

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ